Punonjësit e një banke kanadeze shkuan në festë të veshur ashtu siç punonin nga shtëpia?!


Izlolimi nga pandemia ka bërë që shumë puntorë punën e tyre ta bëjnë nga shtëpia, në formën online. Pandaj, edhe veshja e tyre i përshtatej kushteve në të cilat gjindeshin. Por një grup punonjësisht befasuan me veshjen e tyre kur shkuan në vendin e punës pikërisht ashtu siç visheshin derisa punonin online përmes zoom-it.
Punonjësit e një banke kanadeze erdhën në festën e përbashkët të veshur me rroba me të cilat punonin vitin e fundit nga shtëpia, përmes Zoom-it.