Prof Musa Musai: “Shërim të shpejt miku im Halil Kastrati”


Shkruan profesor Musa Musai:
Shërim të shpejtë e të plotë mik i dashur Halil Kastrati! 🤲🤲
Lajm i gëzueshëm për ndërhyrjen kirurgjike të suksesshme që e ka kaluar humanisti dhe hoxha i dashur i jonë Halili!