Problemet e dokumentimit të dhunës seks.uale gjatë luftës


Një numri të konsiderueshëm të grave, por edhe burrave që pretendojnë se kanë qenë viktima të dhunës sek.suale gjatë luftës së fundit në Kosovë, po u refuzohet statusi i viktimës, me çka edhe humbin të drejtën për beneficione ligjore.

Bazuar në deklaratat e zyrtarëve më të lartë të shtetit, në Kosovë gjatë luftës së fundit, konsiderohen se kanë qenë rreth 20 mijë viktima të dhunës seks.uale.

Megjithatë, deri më tani, vetëm 175 prej tyre u është pranuar statusi i viktimës, me çka u mundësohet edhe një pension ligjor prej rreth 230 eurosh në muaj.