Pesë gardianë dhu*nojnë një të bur*gosur


Deri në Pa Censurë ka arritur një den*oncim nga të dën*uarit në bu*rgun e Kumanovës ku thotë se të dën*uarin Zoran Filipozvski sot pasdite e kanë dhu*nuar pesë gardianë dhe nuk e dërgojnë në mjek për ta mjekuar.

Pa Censurë dërgoi pyetje deri tek drejtoria e b*urgjeve por deri tani nuk ka marrë ende pergjigje.
Për rastin në fjalë pritet të merren masa nga drejtoria e bu*rgut./Pa Censurë