Për të gjithë personat që janë akuzuar, apo dënuar PADREJTËSISHT për ndonjë VRASJE ofrohet një ndihmë


Për të gjithë personat që janë akuzuar, apo dënuar PADREJTËSISHT për ndonjë VRASJE, apo PLAGOSJE që NUK E KANË KRYER, Instituti për Ekspertiza Kriminalistike dhe Ndihmë Juridike, në bashkëpunim ekskluziv me Institute Evropiane Forenzike, të akredituara dhe të liçensuara me stardardin ndërkombëtar të cilësisë UNI CEI EN ISO 17025 për Gjenetikë Forenzike, si dhe të çertifikuara me sistemin e cilësisë UNI EN ISO 9001:2000, ofron KUNDËREKSPERTIZA të PËRCAKTIMIT dhe të PËRPUTHSHMËRISË së ADN-së midis ADN-së së personit të dënuar, apo të akuzuar dhe ADN-së së kryerësit, e cila është gjetur në mjetin e kryerjes së veprës penale (pistoletë, thikë, sëpatë, etj).

Për më tepër detaje, kontaktoni me IEKNJ në numrin telefonik 044 441 991, ose në emailin info@institutiekspertizakriminalistike.com.

Baby Boo