Pasí ú súlmúa nga 3 pèrsona, plagosèt mè armë zjarrí 50 vjèçarí nga Shkúpí

Djè më datë 18.05.2022 rrèth orës 19.30 në SPB Shkúp, nga Komplèksí í klíníkavè “Nënë Tèrèza” është raportúar sè mè lëndímè trupore është sjèllë L.M. (50) nga Shkúpí.

Baby Boo

Púnonjësít è polícísë kanë shkúar në vèndngjarjè dhè në bísèdë mè ta, L.M. ka raportúar sè rrèth orës 19 në rrúgën 28 në Síngèlíç është súlmúar nga trè pèrsona pas së cílës B.J., í cílí è ka njohúr, ka gjúajtúr dísa plúmba në drèjtím të tíj dhè í ka shkaktúar një plagë mè armë zjarrí në këmbë.

Në vèndín è ngjarjès kanë arrítúr pjèsë të èkípít nga SPB Shkúp. Po mèrrèn masa për zbardhjèn è rastít, thúhèt në kúmtsën è MPB-së.