Pamje nga hapja e ekspozitës të Gëzim Azemi, në objektin e I.N. Galeria e Arteve-Tetovë.


Pamje nga hapja e ekspozitës të Gëzim Azemi, në objektin e I.N. Galeria e Arteve-Tetovë.
Në veprat e Gëzim Azemit janë nderuar ikonat klasike të cilët lënë gjurmët e tyre me shekuj të tërë anembanë Europës por edhe viseve Ballkanike si shtesë e epokës së tyre frymëzuese që jo më pak i hasim në historinë e artit muzikorë.

Duke pasur parasysh protokollet aktuale të përshkruara, ju informojmë se procesi i dezinfektimit dhe mbajtja e maskave mbrojtëse është i detyrueshëm, si dhe një certifikatë vaksinimi ose një test jo më të vjetër se 45 ditë.
Një ekspozitë e mrekullueshme që nuk duhet humbur!
Ju mirëpresim!