Njoftim: Bëhuni pjesë e ceremonise së hedhjes së kapelave

NJOFTIM
Universiteti i Tetovës i fton të gjithë absolventët të bëhen pjesë e ceremonisë madhështore të diplomimit, që organizohet në UT! Ceremonia do të mbahet në hapësirën para Rektoratit të Universitetit të Tetovës, në prani të mediumeve, prindërve, mentorëve, stafit akademik dhe miqve tuaj.

Baby Boo

Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar.
Të drejtë për pjesëmarrje kanë të gjithë absolventët e UT-së, të cilët do të regjistrohen në sportelet e referentëve të fakulteteve, nga data 21 deri më 25 qershor 2021.
Mos lejoni që t’u ikë rasti! Bëhuni pjesë e ceremonisë!
HIDHNI KAPELAT!!!