Nga Italia për të kryer vjedhje në Wester Union (Fakte)

U mbajt senaca dëgjimore e të akuzuarve për rastin e vjedhjes të Wester Union.

Baby Shop Charli

Të dyshuarit dhanë deklaratat e tyre para Prokurorit kompetent, pranë Prokurorisë Themelore Tetovë.

Avokati Ibraim Bajrami si mbrojtës i të dyshuarve për veprën për Pa Censurë tha: “Si mbrojtës i dy të dyshuarve pres zbardhjen e rastit dhe vërtetimin e rrethanave mbi të cilat ka ndodh rasti. Me çrast italiani nga Italia P.XH. sot e pranoi kryerjen e veprës dhe mënyrën që ka kryer veprën, ndërsa për tjetrin jemi të vlerësimit se nuk ekzisotjnë prova materiale dhe verbale që udhëzojnë në atë që se ka qenë pjesë e kësaj vepre” tha Bajrami.

Të dyshuar për këtë vepër janë H.L. E.V dhe italiani P.Xh i cili sot para Prokurorit e pranio kryerjen e veprës./Pa ensurë.

Restorant Burimi  3- Vertok
Sigma Doors