Nè vítín 2021 janè paguar mbí 465 míjè euro pèr pensíonístèt e vdekur

Mbí 465 míjè euro pensíone janè paguar nga Mínístría e Fínancave pèr 3,314 persona, edhe pse pèrfítuesít e kètyre pensíoneve kíshín vdekur.
“Nga krahasímí í tè dhènave/regjístrave ndèrmjet MFPT dhe Agjencísè sè Regjístrímít Cívíl kemí gjetur se gjatè vítít 2021 janè realízuar gjíthsej 3,314 pagesa, nè vlerè totale 465,121 euro pèr pensíone pas vdekjes sè pèrfítuesve”, thuhet nè gjetjen e Zyrès Kombètare tè Audítímít
Raportí í audítímít pèr Mínístrínè e Fínancave vè nè pah se pagesat pas vdekjes sè pèrfítuesve, kanè ndodhur sí rezultat í ndèrprerjes sè lajmèrímít tè pensíonístève pèr shkak tè rrethanave tè kríjuara nga pandemía, qè nga muají mars 2020.

Baby Boo

“Ku sí rezultat, vdekjet e pèrfítuesve nuk íshín regjístruar me kohè nè ARC, dhe mínístría nuk íshte e ínformuar pèr rastet”, thuhet nè raport.
Pèrfítímí í pensíoneve nga personat e punèsuar dhe mbetja e personave tè vdekur nè lístat e pagesave, sípas Audítorít shkakton pagesa tè parregullta, duke dèmtuar kèshtu buxhetín e mínístrísè.

Rekomandímí í Zyrès Kombètare tè Audítímít íshte qè tè analízohet nè thellèsí kjo çèshtje dhe tè shqyrtohet mundèsía e kthímít tè mjeteve.
“Mínístrí duhet tè analízojè nè hollèsí çèshtjen e pagesave mè sípèr dhe tè shqyrtojè mundèsítè pèr kthímín e tyre nga shfrytèzuesít nè llogarínè e buxhetít. Gjíthashtu duhet tè sígurojè forcímín e kontrolleve tè brendshme pèrmes komuníkímít nè kohè reale nè mes tè regjístrave me regjístrín cívíl, tè bèj krahasíme sístematíke tè lístave tè pèrfítuesve me ínformatat e marra nga ATK dhe regjístrít cívíl, sí dhe tè kríjojè njè komuníkím mè efektív ndèrmjet databazave tè skemave pensíonale”, rekomandon Audítorí.

Nga menaxhmentí í Mínístrísè sè Fínancave janè pajtuar me gjetjen e raportít.

Pèr mè tepèr, nèpèrmjet letrès sè konfírmímít, tè datès 26 maj 2022, nga mínístrí Hekuran Muratí konfírmohet se e ka pranuar raportín dhe èshtè pajtuar me gjetjet e raportít, pa ndonjè koment pèr pèrmbajtjen e raportít tè audítímít pèr “Pasqyrat Vjetore Fínancíare tè Mínístrísè sè Fínancave, Punès dhe Transfereve pèr vítín 2021”.