Në Sfillarë të epërme digjen shtylla elekrtike, reagon EVN-ja!


19:30 Në fshatin Sfirallë e epërme të komunës së Sarait po digjet shtylla elektrike. Gati një orë është kjo problematikë por edhe pse  banorët kanë lajmëruar EVN-në, ende nuk kanë arritur në terren ekipet për rregullimin e defektit!

Banorët e Sfillarës janë të frikësuar për dëmet që mund të sjell ky bosht elektrik.

Pa Censurë po ndjek punën në terren…

22:00  EVN del në terren , punojnë në largim të problemit!

Nga EVN lajmërojnë se ekipet e EVN Elektrodistribuimi janë veçmë ne terren dhe punojnë në drejtim të largimit të problemit. Për më pak se një orë do të duhet të rregullohet gjithçka.

Baby Boo