Në Sfillarë të epërme po digjet shtylla elektrike, EVN ende nuk ka reaguar


Në fshatin Sfirallë e epërme të komunës së Sarait po digjet shtylla elektrike. Gati një orë është kjo problematikë por edhe pse  banorët kanë lajmëruar EVN-në, ende nuk kanë arritur në terren ekipet për rregullimin e defektit!

Banorët e Sfillarës janë të frikësuar për dëmet që mund të sjell ky bosht elektrik.

Pa Censurë po ndjek punën në terren…

Lajmi në përditësim.