Muri që del nga një kamion në 60 sekonda për të mbrojtur ushtarët(VIDEO, FOTO)


RAID është një pengesë pothuajse e menjëhershme që mund të vendoset në rreth 60 sekonda.

Ai zgjerohet nga pjesa e prapme e një kontenieri të anijeve të tran
sportuar në një kamion.


Baby Boo