Muça: “Darka më gjen gjithmonë në shtëpi”


Adrian Muça kandidat i Qytetit të Shkupit ka ndarë çaste nga familja: “Pas çdo obligimi ditor, darka çdoher më gjen me familjen time
Kjo është dashuria e vërtet..”