Mr.sc Bajram Ajeti në vitin 1991 për 7 orë e 23 minuta ka kënduar TËRË KUR’ANIN PËRMENDËSH

Pas mbarimit të fakultetit islamik në Sarajevë Bosnje dhe Hercegovinë me noten më të lartë ,Hfz Bajram Ajeti në shenjë respekti ,për mbarimin e fakultetit e ka kënduar , tërë Kuranin para profesorëve të medresesë Gazi Husrev beg prof. të fakultetit të shkencave islame, nxënësve dhe studentëve. Hfz Bajram ajeti më 28.11.1991 në Sarajevë e ka kënduar têrë Kur anin përmendësh në një afat kohor më të shpejt se ç do kush tjetër edhe ate, për 7 orë e 23 min. Si student në ish republiken Jugoslave.Hfz Bajram Ajeti është biri i të ndjerit Hafiz Refik Ajetit që njihet si mësues më i mirë I Kuranit në trevat tona,ku ka promovuar nxënësit më të mirë në tërë ballkanin, dhe rrugën e të ndjerit Hfz Refik Ajetit po e ndjekin edhe sot e kësaj dite familja e Hfz Refikut .Hfz Bajram Ajeti është magjistër i drejtimit” Mënyrat e leximit të Kur anit” ,dhe në shtatorë të këtij viti mbron temën e Doktoraturës ” 10 mënyrat e leximit të Kur anit të sures Ali Imran dhe sures NIsaë ” pranë Universitetit INTERNACIONAL NOVI PAZAR SËRBIJA. Ai është ligjerues në Universitetin INTERNACIONAL NOVI PAZAR SËRBIJA ,dhe me hapjen e Disperzimit të këtij Universiteti në Preshevë është caktuar ligjerues po në këtë Universitet .Mr.sc Bajram Ajeti është edhe ,anëtarë i komisionit në ligën botërore të Kur’ani kerimit ,si dhe imam në Xhaminë e Epërme të Likovës.

Redaksia e Rubrika.mk, ka zbuluar në arkivat e Univerzitetit Islamik në Sarajevë, publikimin e vitit 1991 për Hfz Bajram Ajetin , si dhe shumë mediume të shkruara Hfz Bajram Ajetin ,e kan quajtur si një gjeni i asaj kohe.

Baby Boo