MPB Tetovè: Qytetarè mos dílní nga shtèpítè!


Sot (30-maj) nè ora 09:30 nè SPB Tetovè èshtè raportuar pèr zjarr nè njè depo pèr deponímín e produkteve tè njè fabríke nè Tetovè, qè gjendet nè mes tè rrugève “Ílíría” dhe “Borís Kídríç” nè Tetovè.

Sípas raportít fíllestar nuk ka persona tè lènduar, kurse ekípet nga Njèsítí terítoríal kundèr zjarrít arín masa pèr lokalízímín e tèrèsíshèm tè zjarrít. Shèrbímet e SPB Tetovè taní mè janè nè vendín e ngjarjes dhe marín masa adekuate.

SPB Tetovè apelon qytetarèt qè tí pèrmbahen daljes sè panevojshme, kalímít ose qèndrímít nè vendín e zjarrít dhe pèrreth, thuhet nè kumtesèn e SPB-Tetovè.

Baby Boo