MOST: Deri në Ora 15:00 nuk është regjistruar asnjë incident

Sipas informacioneve të grumbulluara prej vëzhguesve në terren, MOST deri në ora 15:00 nuk ka regjistruar asnjë parregullsi. Sipas të dhënave nga MOST, dalja në zgjedhjet deri në orën 14:00 vijon:

Baby Boo

Njësia e parë zgjedhore deri në orën 14:00 ka dalje prej 32.02%.
Njësia e dytë zgjedhore deri në orën 14:00 ka dalje prej 27.79%.
Njësia e tretë zgjedhore deri në orën 14:00 ka dalje prej 33.74%.

Njësia e katërt zgjedhore deri në orën 14:00 ka dalje prej 33.73% .
Njësia e pestë zgjedhore deri në orën 14:00 ka dalje prej 29.11% .
Njësia e gjashtë zgjedhore deri në orën 14:00 ka dalje prej 20.72%.