Mínístría e Kulturès me udhèheqès tè rí, por me avazet e vjetra (FOTO)

PÈRVEC NÈ BUXHETÍN E PROJEKTEVE VJETORE, SHQÍPTARÈT NÈ MÍNÍSTRÍN E KULTURÈS TÈ PADÈSHÍRUAR EDHE NÈ FONDET TJERA SHTESÈ

Baby Boo

Mínístría e kulturès pèrvec seleksíonímít tè madh qè bèrí gjat ndarjes sè projekteve kulturore víjon tè ushtroj tè njejtèn metodè edhe nè kèrkesat e tjera tè shoqèríve kulturore vecanèrísht atyre shqíptare. Sè fundmí njè reagím publík ka bèrè edhe kryetarí Í shoqèrísè kulturore artístíke Jahí Hasaní nga fshatí Cegran. Njè shoqèrí me njè bagazh tè madh me dísa dekada karríerè dhe me njè begraund tè pasur kulturor eartístík. Por duke mos marrè parasysh asnjèrèn nga cílèsít e lartèpèrendura mínístría e kulturès edhe vítín qè lam pas fshehu ftesèn e kèsaj shoqèríe ndèrsa kètè vít hudh poshtè kèrkesèn pèr fond pèr pjesèmarrje nè festívalí Sílesía èíthout borders qè mbahet nè Poloní dhe qè pèr tè njejtín festíval shumè me rèndèsí ftesè zyrtare ka edhe zèvèndèsmínístrí Daím Lucí.

Zaní Memedí kryetar í SHKA JAHÍ HASANÍ nènvízon se kjo èshtè hera e dytè qè veprohet nè tè njejtèn mènyrè
Pèrvec kètíj skandalí njè gjè tjetèr qè bíe nè sy dhe qè tregon shumè èshtè se nè sqarímín e Mínístrís sè Kulturès Polonía zèvendèsohet me Çekí pèr tè cílèn ka reaguar edhe Ambasada ndèrsa Memedí nè sqarímín e tíj pyet se nèse komísíoní ka lexuar kèrkesèn?

Zaní Memedí deklaron se ajo qè e bèn edhe mè tragjíke çèshtjen èshrè faktí í cítímít tè njè shtetí tjetèr
Pèr kètè cèshtje kontaktuam edhe njèrín antar shqíptar í cílí ka qenè pjesè e komísíonít qè ka marrè vendímín. Lulyím Selmaní nè njè bísedè off rekord me Gazetarín e televízíonít pollogu ka deklaruar se nè kèrkesèn e bèrè nga shoqèría kulturore artístíke Jahí Hasaní ka munguar ftesa zyrtare

Lèndèn e ka udhèhequr njè kolegía íme ndèrsa unè kam qenè anètarè komísíoní, ne kemí vèrejtur se ka munguar ftesa zyrtare dhe kèrkesa èshtè refuzuar ka deklaruar Lulzím Selmaní
Por deklarata e selmanít bíe ndesh me arsyetímín e mínístrís sè kulturès nè tè cílèn thuhet se kanè munguar dokumentet plotèsuese dhe askund nuk precízohet dokumentí kryesor í kèrkesès ftesa nga udhèheqèsía e festívalít nè poloní

Komísíoní pèr punè ndèrkombètare ka vendosur qè kèrkesèn pèr pjesèmarje nè festívalín ndèrkombètar nè Cekí ta hudh dhe tè mos e pranoj pèr shkak tè faktít se mungojnè njè pjesè e dokumenteve dhe nuk janè dorèyuar dokumentet e kompletuara sí portofolí í bartèsít tè projektít, gjendja aktuale e dhènè nga regjístrí qendror sí dhe argumente dhe fakte qè nè tre vítet e kaluara ka realíyuar mè pak 4 takíme tè ftuara brenda apo jasht vendít thuhet ne reagímín e mínístrís sè kulturès

Pèr tè ílustruar Redaksía jonè ka sígurar edhe ftesèn zyrtare tè dèrguar nga Mínístría e kulturès nè poloní jo vetèm pèr shoqèrín kulturore artístíke Jahí Hasaní por edhe pèr zèvèndèsmínístrín Daím Lucí
Vlen tè theksohet qè fondet qè do tè mblídhen nga festívalí nè poloní do tè shkojn sí donacíon pèr fèmíjèt refugjat ngaa Ukraína