Mínístrí grek kèrcènon Shqípèrínè nèse ngre çèshtjen çame

Nè Tíranè kèrkesa e mínístres sè Jashtme shqíptare Olta Xhaçka qè mes dy vendeve tè mund tè dískutohej nè tè ardhmen dhe mbí tè drejtat e pronèsísè sè komunítetít çam morí njè pèrgjígje me tone kèrcènuese nga homologu í saj grek Níkos Dendías. Aí folí pèr njè çèshtje qè nuk ekzíston dhe qè sí e tíllè do kíshte pasoja tè shumèfíshta nè rrugètímn europían tè Shqípèrísè. Tè mínístrat deklaruan ndèrkaq gatíshmèrínè pèr tè pèrshpejtuar procedurat pèr tè dèrguar nè Gjykatèn ndèrkombètare tè Drejtèsísè çèshjen e delímítímít tè kufírít detar mes dy vendeve

Baby Boo

Autorítetet greke e kanè refuzuar gjíthnjè ngrítjen e çèshtjes çame nè bísedímet me Shqípèrínè duke e konsíderuar njè çèshtje ínekzístente. Prej dísa vítesh pala shqíptare e ka pèrmendur megjíthatè nè dísa takíme, tè paktèn nè nível mínístrash tè Jashtèm.

Edhe sot, nè takímín me homologun e saj grek, mínísrja Olta Xhaçka u shpreh se “vendet tona míke mund tè fíllojnè dískutímet edhe pèr çèshtje tè tjera, sado tè vèshtíra qè kemí trashèguar nga hístoría e nga períudha tragjíke e Luftès sè Dytè Botèrore, síç èshtè nevoja pèr tè abroguar Lígjín e Luftès, apo çèshtja e tè drejtave tè pronèsísè dhe tè drejtave tè njeríut tè komunítetít çam”.

Por ndèrsa pèr abrogímín e lígjít tè luftès, mínístrí í Jashtem grek Níkos Dendías tha se “èshtè dícka nga e cíla duhet tè shkèputemí e tè bashkèpunojmè qè píkat hístoríke pèr abrogímín e tíj tè pèrmbyllen sa mè shpejt”, aí pèrdorí tone tè hapura kèrcènuese ndaj Shqípèrísè, nè njè referencè tè qartè ndaj ngrítjes sè çèshtjes çame. Sípas tíj “nuk duhet tè kríjohen çèshtje qè nuk ekzístojnè, sepse kjo do tè çonte nè pasoja me nívele tè shumèfíshta ku Greqía do tè vendosè çèshtje tè tjera qè kanè tè bèjnè me ítínerarín e Shqípèrísè nè Europè”.

Çèshtja e abrogímít tè lígjít tè luftès mes dy vendeve èshtè trajtuar dísa herè mes palève. Njè vít e gjysèm mè parè, po gjatè njè vízíte nè Tíranè dhe nè krah tè kryemínístrít Edí Rama, mínístrí Dendas e kíshte cílèsuar njè anakronízmè, ndèrsa kryemínístrí Rama kíshte shprehur besímín se kjo çèshte do mbyllej pozítívísht dhe shpejt.

Po gjatè atíj takímí, tè dy bènè tè dítur vendímín qè pèrcaktímí í kufíjve detarè tè merrte zgjídhje nè Gjykatèn ndèrkombètare tè drejtèsísè nè Hagè, organízèm í Kombeve tè Bashkuara. Sot mínístrja Xhaçka tha se “íkonfírmuam dhe njèherè vullnetín tonè pèr kèrkímín e njè kompromísí pèr ta referuar çèshtjen tek njè palè e tretè gjyqesore, síç èshtè Gjykata Ndèrkombetar e Drejtèsísè”.
Ndèrsa mínístrí Dendías theksoí se “èshtè e rèndèsíshme sí do tè pèrshpjetojmè hapat pèr tè pèrmbushur pjesèn tekníke nè mènyrè qè tè depozítojmè sa mè shpejt dokumentat nè gjykatè”.

Dèrgímí nè gjykatè kèrkon qè palèt tè pèrcaktojnè píkat e mosmarrèveshjeve mes tyre pèr tè cílat do tè kèrkojnè ínterpretímín e gjykatès. Zèrí í Ameríkès ka mèsuar se mes dy vendeve kanè nísur fazat pèrgatítore tè bísedímeve qè do tè duhet tè zhvíllohen mè pas pèr tè arrítur marrèveshjen mbí dokumentín qè do tè dèrgohet para gjykatès. Kèto bísedíme duhet tè zhvíllohen pas dhèníes sè plotfuqísè nga ana e presídentít ndèrsa marrèveshja sèrísh do tè duhet tè ratífíkohet nga parlamentí.