Mihajllovski: Ligjet për avokaturë të mos ndryshohen shpesh dhe të jenë të zbatueshme

Deri tani pushteti ekzekutiv ka vesh dhe mirëkuptim dhe janë të përfshirë në të gjitha debatet, diskutimet dhe aktivitetet që lidhen me hartimin ligjit ku preket edhe avokatura, thotë kryetari i Odës së Avokatëve, Ljubomir Mihajllovski-Xhango në një intervistë për AIM-në.

“Ne po përpiqemi që ligjet që do të miratohen edhe më tej të jenë të zbatueshme dhe të mos ketë ndryshime të shpeshta që do ta vendosin në pikëpyetje sigurinë e drejtësisë, e cila, në parim kërkon sundimin e ligjit. Përveç në çështjet e ligjit, janë marr aktivitete edhe në fushën e përmirësimit të komunikimit me institucionet që avokatët punojnë çdo ditë, kështu që ne presim që këto përpjekjet tona të rezultojnë në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve për avokatët”, thotë Mihajllovski.

Ai shton se Oda e Avokatëve, përmes trajnimeve, seminareve dhe punëtorive të ndryshme, edukon avokatët, të cilët, sipas tij, janë një kontribut i madh për punën e tyre të suksesshme.

Baby Boo