Mia Mehmeti e gatshme për të dhuruar veshkën për fëmijët e Lulzimit!


ëmijët e Lulzimit, Emanulei dhe Endrina kanë probleme me veshkat. Atyre ju duhej rreth 20.000€ që të dërgohen drejtë Italisë për transplant.
Falë bamirësve, u mblodh shuma e nevojshme për Emanulein dhe Endrinën.

Por njerëzit e mrekullueshëm janë gjithmonë mes nesh.
Përveç se u arrit shuma e parave, Mia Mehmeti është nga donatorët e veshkës.
Mia thotë se ajo mund të jetojë edhe me një veshk, dhe kjo nuk është diçka e gabuar.
Mia ka edhe surpriza të tjera për familjen.
Ajo u tregon se familja do të ketë pagë mujore prej 1000 frangave.