Mashtrimet online, pasi bën pagesën të bllokojnë nga faqja!


Denoncimet për mashtrimet online arrijnë çdo ditë në adresë të portalit Pa Censurë.

Sot është denoncuar një rast tjetër mashtrimi, ku porositësitësit i kanë ardhur porosi të ndryshme nga ajo që është kërkuar, sipas rrëfimit të tij!

Pasi i ka arritur porosia e gabuar, është munduar që të kërkojë përgjegjësi nga faqja, por e njëjta e ka bllokuar edhe ngarrjeti por edhe nga numrat për kontakt të lansuara në faqe.

Këto janë fotografitë: