Maqedonia e Veriut është e para në rajon në fushën e transparencës

Maqedonia e Veriut tregohet si një shembull i shkëlqyeshëm që vendet e tjera duhet të ndjekin në hulumtimin për “Hapjen e Pushtetit Ekzekutiv” në analizën e së cilës u përfshin Serbia, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Bosnja dhe Hercegovina, në një konferencë të mbajtur sot në Podgoricë, me rastin të Ditës Botërore për qasje të lirë në informacionet publike.

Sipas raportit, Maqedonia e Veriut fitoi një rekord 83.43% të kritereve të përcaktuara në fushën e transparencës. Pas saj është Serbia me 74.9%, e ndjekur nga Mali i Zi me 59.5 dhe në fund Bosnja dhe Hercegovina me 47.7% të numrit maksimal të pikëve të mundshme.

Me mbështetjen e Projektit të USAID-it për Pjesëmarrjen Qytetare dhe Fondacionit Kombëtar për Demokracinë, Fondacioni Metamorfozis, në bashkëpunim me partnerët në Rrjetin Rajonal të OSHC – Rrjeti i llogaridhënies, teknologjisë dhe hapjes institucionale në Evropën Juglindore (ACTION SEE), përgatitën një vlerësim të gjendjes së mirë qeverisjen e kuvendeve dhe degëve ekzekutive të qeverive qendrore të katër vendeve të Ballkanit Perëndimor – Maqedonisë së Veriut, Serbisë, Malit të Zi dhe Bosnj dhe Hercegovinës.

Hulumtimi dhe vlerësimi është rezultat i një kërkimi empirik gjithëpërfshirës të bazuar në Indeksin e Hapjes, i cili synon të përcaktojë shkallën në të cilën respektohen parimet e qeverisjes së mirë në rajon.
Rezultatet më të mira arrihen nga ministritë në Maqedoninë e Veriut me 62% dhe si vendi i parë në rajon që krijoi një politikë të tillë (Strategjia e Transparencës), Maqedonia e Veriut dha një shembull se si institucioni duhet t’i qaset sistematikisht dhe t’i drejtojë përpjekjet e tij drejt proaktivitetit transparencën dhe hapjen ndaj qytetarëve të saj.

Baby Boo