Maqedoni, të infektuarit me coronavirus dhe personat në izolim për votim mund të paraqiten deri më 11 tetor


Votuesit që ndodhen në karantinë për shkak të infektimit me coronavirus dhe votuesit që iu është caktuara masa e vetizolimit me vendim nga Inspektorati Shtetëror Shëndetësor do të mund ta njoftojnë Komisionin Zgjedhor deri më 11 tetor për votim.

Personat që do të aplikojnë për voti do të votojnë të shtunën më 16 tetor, bashkërisht me personat e sëmurë, të dobët.
Krahas njoftimit në Komisionin Zgjedhor, personi duhet të dorëzojë edhe vërtetim mjekësor për sëmundjen dhe dokumentacion tjetër.