Lëvizja “Nëna dhe Fëmija”: Përkrahim iniciativën e eko aktivsitëve dhe radikalizohemi!


Qytetet e Republikës së Maqedonisë Veriore, ditë më parë kanë shënuar rekord si qytetet më të ndotura në botë. Ajri ka filluar të shkaktoje probleme serioze në shëndetin e qytetarëve. Në bazë të rekomandimve të ministrisë së Ambientit Jetësore dhe Planifikimit Hapësinor, ministria e Arsimit ndërpreu edhe procesin arsimor për dy ditë.

Lëvizja “Nëna dhe Fëmija” sot kanë dalur me komunikatë ku përkrahin iniciaitivat të eko aktivistëve dhe shprehen se janë radikalizuar!

Lëvizja “Nëna dhe Fëmija” shkruan: “Ne si Lëvizje për ambient dhe ajër të pastër për arsye të pakënaqësisë dhe revoltit përkrahim iniciativën e eko aktivsitëve dhe radikalizohemi #EcoChallenge”