Ky është ekipi fitues i Fatmir Izairit për Zhelinën


BDI në Zhelinë tashmë ka përzgjedhur ekipin fitues në zgjedhjet vendore që do mbahen më 17 tetor me Fatmir Izairin.
Ekipi i përzgjedhur nga struktura për listën e këshilltarëve.
Ky ekip si dhe të gjithë ata që na besuan dhe janë në krye të detyrave, skalitin kandidaturën time për Kryetar të Komunës së Zhelinës nga rradhët e BDI-së u shpreh Izairi.

SHEVAL SULEJMANI, Dëbërcë; ZEQIJE BAJRAMI, Trebosh; AJREDIN SADIKI, Llërcë; AIDA AVDIJA, Pallaticë; NASER MISLIMI, Strimnicë; ELEZ SEJDIJA, Cerovë; BEKIM SINANI, Grupçin; RIAN AMITI, Merovë; EMINE NEZIRI, Zhelinë; FATIHANA AVDIJA, Pallaticë; MUMIN XHELILI, Leshincë e Poshtme; AMINA DAUTI, Strimnicë; BLERIM FEJZULI, Uzurmisht; SIHANA ZULBEARI-LIMANI, Dëbërcë; GZIME ALILI, Zhelinë; SHEFAT ADILI, Trebosh; AMIRA ASHIMI, Zhelinë; FATIME SHABANI, Pallaticë; LABINOT TAHIRI, Trebosh