Kush është deputeti me vilë 880 mijë euro, 29 apartamente, 11 dyqane dhe 21 garazhe


Një nga elementët që e dallojnë më shumë parlamentin e dalë nga zgjedhjet e shkuara legjislative është fakti se ai pakësoi numrin e deputetëve me rekorde kriminale dhe rriti ndjeshëm numrin e deputetëve që vijnë nga bota e biznesit.

Një prej tyre është edhe Adnor Shameti, i cili më parë ka qenë dekan i një universiteti privat, raporton gjurma.al.

Në deklaratën e pasurisë që ai ka depozituar në ILDKP ai ka deklaruar së bashku me bashkëshorten është pronar i afro 60 pasurive të patundshme si vila, apartamente, dyqane, zyra e garazhe. Përveç tyre ka dhe një pasuri të madhe në sende me vlerë, si ora të ndryshme.

Pasuria e deklaruar

1) Pronar me 100 % i një bodrumi (garazh) me sip. 21.06 m2 në Tiranë, vlera 2 500 000 lekë.

2) Pronar me 100 % i një ap. banimi me sip. 110 m2 në Tiranë, vlera 1 900 000 lekë.

3) Pronar me 100 % i një vile individuale me 2 kate dhe 1 kat nëntokë ndërtuar në një truall me sip. 1689 m2, kati nëntokë 361 m2, kati përdhes 345.8 m2, kati i parë 238.8 m2 dhe sip. e verandës 83.6 m2, vlera 880 646 euro.

4) Pronar me 100 % i një garazhi me sip. 54.2 m2 në Tiranë, vlera 237 euro/m2.

5) Pronar me 100 % i një garazhi me sip. 33.5 m2 në Tiranë, vlera 237 euro/m2.

6) Pronar me 100 % i një garazhi me sip. 23.8 m2 në Tiranë, vlera 237 euro/m2.

7) Pronar me 100 % i një garazhi me sip. 24.7 m2 në Tiranë, vlera 237 euro/m2.

8) Pronar me 100 % i një njësie me sip. 40.5 m2 në Tiranë, vlera 3 798 900 lekë.

9) Pronar me 100 % i një njësie me sip. 73.7 m2 në Tiranë, vlera 6 913 100 lekë.

10) Pronar me 100 % i një njësie me sip 64.3 m2 në Tiranë (bllokuar në favor të një banke të nivelit të dytë për shumën 30 000 euro, si kolateral për kredi të marrë nga persona të tretë), vlera 6 030 000 lekë.

11) Pronar me 100 % i një garazhi me sip. 14.9 m2 në Tiranë, vlera 488 120 lekë.

12) Pronar me 100 % i një njësie me sip. 124.1 m2 në Tiranë, vlera 12 925 000 lekë.

13) Pronar me 100 % i njësie me sip. 40.3 m2 në Tiranë, 4 195 000 lekë.

14) Pronar me 100 % i një ap. me sip. 92.3 m2 në Tiranë, vlera 4 807 000 lekë.

15) Pronar me 100 % i një ap me sip. 65.11 m2 në Tiranë, 3 391 000 lekë.

16) Pronar me 100 % i një ap me sip. 64 m2 në Tiranë, 3 333 000 lekë.

17) Pronar me 100 % i një ap me sip. 52.9 m2 në Tiranë, 2 755 000 lekë.

18) Pronar me 100 % i një ap me sip. 87 m2 në Tiranë, 4 530 000 lekë.

19) Pronar me 100 % i një ap me sip. 83.1 m2 në Tiranë, 4 328 000 lekë.

20) Pronar me 100 % i një ap me sip. 53 m2 në Tiranë, 2 755 000 lekë.

21) Pronar me 100 % i një ap me sip. 84.4 m2 në Tiranë, 4 395 000 lekë.

22) Pronar me 100 % i një ap me sip. 61.53 m2 në Tiranë, 3 200 000 lekë.

23) Pronar me 100 % i një ap me sip. 64.5 m2 në Tiranë, 3 360 000 lekë.

24) Pronar me 100 % i një ap me sip. 83.7 m2 në Tiranë, (bllokuar në favor të një banke të nivelit të dytë për shumën 4 000 000 lekë, e vendosur si kolateral për kredi të marrë nga persona të tretë), vlera 4 100 000 lekë.

25) Pronar me 100 % i një garazhi me sip. 28.1 m2 në Tiranë, vlera 920 550 lekë.

26) Pronar me 100 % i një garazhi me sip. 15.3 m2 në Tiranë, vlera 500 000 lekë.

27) Pronar me 100 % i një garazhi me sip. 29.4 m2 në Tiranë, vlera 965 140 lekë.

28) Pronar me 100 % i një garazhi me sip. 31 m2 në Tiranë, vlera 1 015 560 lekë.

29) Pronar me 100 % i një garazhi me sip. 32.4 m2 në Tiranë, vlera 1 061 420 lekë.

30) Pronar me 100 % i një garazhi me sip. 28.8 m2 në Tiranë, vlera 943 480 lekë.

31) Pronar me 100 % i një garazhi me sip. 18.6 m2 në Tiranë, vlera 609 330 lekë.

32) Pronar me 100 % i një garazhi me sip. 43.3 m2 në Tiranë, vlera 1 418 500 lekë.

33) Pronar me 100 % i një garazhi me sip. 35.6 m2 në Tiranë, vlera 1 162 780 lekë.

34) Pronar me 100 % i një garazhi me sip. 34.7 m2 në Tiranë, vlera 1 136 770 lekë.

35) Pronar me 100 % i një garazhi me sip. 47.5 m2 në Tiranë, vlera 1 556 100 lekë.

36) Pronar me 100 % i një njësie me sip. 378.5 m2 në Tiranë, vlera 39 424 000 lekë.

37) Pronar me 100 % i ap. me sip. 91.2 m2 në Tiranë, vlera 4 750 000 lekë.

38) Pronar me 100 % i një garazhi me sip. 10.97 m2 në Tiranë, vlera 400 000 lekë.

39) Pronar me 100 % i një garazhi me sip. 10.97 m2 në Tiranë, vlera 400 000 lekë.

40) Pronar me 100 % i një ap. me sip. 250 m2 në Tiranë, vlera 78 300 dollarë.

41) Pronar me 50 % i një garazhi me sip. 39.6 m2 në Tiranë, (bllokuar në favor të një banke të nivelit të dytë për shumën 5 000 000 lekë), vlera 1 291 750 lekë.

42) Pronar me 100 % i një garazhi me sip. 35.4 m2 në Tiranë, vlera 237 euro/m2.

43) Pronar me 100 % i një ap. me sip. 64 m2 në Tiranë, vlera 3 333 000 lekë.

44) Pronar me 100 % i një ap. me sip. 69 m2 në Durrës, vlera 45 000 euro.

45) Pronar me 100 % i një ap. me sip. 53 m2 në Durrës, vlera 35 000 euro.

46) Pronar me 50 % i një ap. me sip. 51.10 m2 në Durrës, vlera 25 000 euro.

47) Pronar me 50 % i një ap. me sip. 47.52 m2 në Kavajë, vlera 14 600 euro.

48) Pronar me 50 % i njësie me sip. 56.59 m2 në Kavajë, vlera 16 500 euro.

49) Pronar me 50 % i një njësie me sip. 46.31 m2 në Kavajë, vlera 14 300 euro. Burimi i të ardhurave nga kursimet familjare; puna si pedagog pranë Fakultetit të Drejtësisë, Tiranë prej vitit 1995; nga puna si avokat; nga projekte të ndryshme të financuara nga donacione të huaja; nga të ardhurat si aksioner në shoqërinë tregtare “LINZA 05” sh.p.k, “ILAD” sh.p.k si dhe “JUSTINIANI I” sh.p.k.

50) Bashkëshortja, Znj. Mirela Shameti, pronare me 100 % e një ap. banimi me sip. 89 m2 në Tiranë, vlera 9 790 000 lekë.

51) Bashkëshortja, Znj. Mirela Shameti, pronare me 100 % i një ap. banimi me sip. 49.39 m2 në Tiranë, 47 500 euro.

52) Bashkëshortja, Znj. Mirela Shameti, pronare me 100 % e një ap. banimi me sip. 100 m2 në Tiranë, vlera 15 250 000 lekë.

53) Bashkëshortja, Znj. Mirela Shameti, pronare me 100 % e një ap. banimi me sip. 60.29 m2 në Tiranë, 43 200 euro.

54) Bashkëshortja, Znj. Mirela Shameti, pronare me 100 % e një garazhi me sip. 12 m2 në Tiranë, vlera 1 600 000 lekë.

55) Bashkëshortja, Znj. Mirela Shameti, pronare me 100 % e një njësie me sip. 365 m2 në Tiranë, vlera 214 700 euro.

56) Bashkëshortja, Znj. Mirela Shameti, pronare me 100 % e një garazhi me sip. 34.90 m2 në Tiranë, vlera 20 000 euro.

57) Bashkëshortja, Znj. Mirela Shameti, pronare me 100 % e një ap. banimi me 100 m2 në Tiranë, vlera 56 000 dollarë/euro.

58) Bashkëshortja, Znj. Mirela Shameti, pronare me 100 % e një ap. banimi me sip. 92.4 m2 në Tiranë, vlera 4 851 000 lekë.

59) Bashkëshortja, Znj. Mirela Shameti, pronare me 100 % e një ap. banimi me sip. 88.70 m2 në Tiranë, 44 350 euro.

60) Bashkëshortja, Znj. Mirela Shameti, pronare me 100 % e një njësie me sip. 75.31 m2 në Tiranë, e rivlerësuar në shumën 13 480 490 lekë.

Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti)

1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 387 497.46 euro.

2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 19 556.80 euro.

3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 100 017.5 euro.

4) Gjendja e llogarisë së kursimit në një bankë të nivelit të dytë, 809 932.94 euro.

5) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 9 999 euro.

6) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 34.28 euro.

7) Kartë krediti në një bankë të nivelit të dytë, 0 lekë.

8) Kartë krediti në një bankë të nivelit të dytë, 45 409 lekë.

9) Bashkëshortja, Znj. Mirela Shameti, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 2 038.69 euro.

10) Bashkëshortja, Znj. Mirela Shameti, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 20 283.98 euro.

11) Bashkëshortja, Znj. Mirela Shameti, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 7.50 euro.

12) Bashkëshortja, Znj. Mirela Shameti, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 1 030 271.90 euro.

13) Bashkëshortja, Znj. Mirela Shameti, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 31 092 euro.

14) Bashkëshortja, Znj. Mirela Shameti, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 44 061.94 euro. Burimi i të ardhurave është nga kursime familjare; punësimi në RTSH, Posta SH.A; Albtransport, Ministria e Kulturës; Aksionere dhe administratore në shoqërinë tregtare “JUSTINIANI I” sh.p.k si dhe nga bizneset e bashkëshortit.

15) Bashkëshortja, Znj. Mirela Shameti, kartë krediti në një bankë të nivelit të dytë 1.45 euro.

16) Bashkëshortja, Znj. Mirela Shameti, kartë krediti në një bankë të nivelit të dytë, – 34.49.

Automjete

1) Pronar me 100 % i një autoveture tip ‘Mercedes Benz’, vlera 20 000 euro.

2) Pronar me 100 % i një autoveture tip ‘ Hamer’, vlera 700 000 lekë.

3) Bashkëshortja, Znj. Mirela Shameti, pronare me 100 % e një autoveture tip ‘Mercedes Benz’, vlera 950 000 lekë.

4) Bashkëshortja, Znj. Mirela Shameti, pronare me 100 % e një autoveture tip ‘Mercedes Benz’, 900 000 lekë.

Sende me vlerë

1) Orë Rolex çelik, vlera rreth 6 000 euro.

2) Orë Bulgari flori, vlera rreth 15 000 euro.

Baby Boo