“Kur Luboteni di.gjej”, sot 21 vjet nga masakra e Lubotenit (VIDEO)

Sot mbushen 21 vjet nga mas akra e Lubotenit, kur forcat maqedonase të sigurisë vra në dhjetë civilë shqiptarë në këtë fshat të Shkupit.

Baby Boo

Në mëngjesin e 12 gushtit 2001, u zhvillua operacioni i ndërhyrjes së njësiteve policore – ushtarake në Luboten ku vr anë fëmijën 6-vjeçar Erxhan Aliu, si dhe Dalip Muratin, Muharrem Ramadanin, Memet Memetin, Rami Jusufin, Xhelal Bajramin, Kadri Jasharin, Bajram Jasharin, Sulejman Bajramin dhe Atulla Qailin.

Në këtë aksion u dog jën 14 shtëpi, ndërsa u arres tuan dhe u keqtrajtuan mbi 100 banorë të tjerë, me arsyetimin se në fshat ishin të pranishëm pjesëtarë të UÇK-së.

Tarçullovski u dënua nga Gjy kata e Hagës me 12 vjet bu rg për vrasje, thyerje të ligjeve të luf tës, tort urë dhe shkatërrim të pasurisë, por ai tanimë ndodhet në liri pas mbajtjes së 8 vjetëve bu rg.

Nga ana tjetër, Tarçullovski, por edhe Boshkovski, nga ana e shtetit konsiderohen dhe nderohen si heronj kombëtarë të konf iktit të vitit 2001.
VIDEO