K*rizë pas kr*ize: Vazhdimi i gjendjes së jashtëzakonshme në kufijtë e Maqedonisë

Qeveria e Maqedonisë Veriore zgjati gjendjen e kr*izës në kufijtë jugorë dhe veriorë për 30 ditë të tjera, ku Shkupi vendosi zyrtarisht për këtë veprim për shkak të rritjes së hyrjes dhe tranzitit të refugjatëve dhe migrantëve, si dhe rrez*ikut të përhapjes së koronaviru*sit.

Baby Boo

Sipas një deklarate nga seanca e 79-të e Qeverisë së Maqedonisë, vendimi i ri për vendosjen e gjendjes së jashtëzakonshme në atë pjesë të territorit është marrë bazuar në konkluzionet e Komitetit Drejtues për Koordinimin dhe Menaxhimin e Kriz*ave. Vendimi aktivizon Shtabin e Përgjithshëm të Qendrës së Menaxhimit të Kri*zave, i cili do të jetë në seancë të përhershme dhe i cili është përgjegjës për të bërë një planveprimi për të parandaluar dhe lu*ftuar hyrjen dhe kalimin e migrantëve përmes Maqedonisë Veriore si dhe një përmbledhje të plotë të burimeve njerëzore në dispozicion..