Kosovë, komisionerët e dy*shuar për man*ipulim me vota në “listën e zezë” të KQZ-së


Dy persona të cilët ishin të angazhuar si komisionerë në zgjedhjet e fundit nën dy*shimin për ma*shtrim me vota dhe marrje rys*hfeti po vuajnë masën e parabur*gimit prej 30 ditësh. Pavarësisht se a do të shpallen fajtor apo jo, të njëjtit nuk do të mund të angazhohen në cilësi të komisionerëve apo stafit tjetër të KQZ-së, në procese të tjera zgjedhore.

Këtë e ka bërë të ditur, zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, i cili tha se në të gjitha rastet kur KQZ vëren se procesi zgjedhor cenohet nga komisionerët atëherë emrat e tyre i dërgon në Prokurori të Shtetit dhe veprimi tjetër tha se është moslejimi i të njëjtëve që të marrin pjesë në zgjedhje të tjera si komisionerë.
Sipas tij, krejt kjo bëhet me qëllim të ruajtjes së integritetit të proceseve zgjedhore edhe në të ardhmen.

“Në rastet kur KQZ vëren se procesi zgjedhor cen*ohet nga persona të ndryshëm, në këtë rast komisionerët apo stafi tjetër, atëherë KQZ këto raste, emrat e tyre i dërgon në Prokurorinë e Shtetit për veprime të mëtutjeshme ligjore. Po ashtu, hap tjetër që ndërmerr KQZ është moslejimi i angazhimit në zgjedhje i personave të cilët janë pjesë e proceseve hetimore nga ana e institucioneve të drejtësisë për shkak se kanë kryer vepër pen*ale kundër të drejtave të votimit. Këto veprime KQZ i ndërmerr me qëllim të ruajtjes së integritetit të proceseve të ardhshme zgjedhore. Pra, është një masë të cilën e zbaton KQZ çdo herë”, tha ai.

Për ta pamundësuar angazhimin e të njëjtëve, Elezi tha se kanë miratuar dy rregulla zgjedhore që e saktësojnë këtë çështje.
Po ashtu, ai bëri të ditur se në proceset e kaluara zgjedhore KQZ-ja ka ndërmarrë veprimet e nevojshme për t’ju ndaluar angazhimin atyre që janë dy*shuar apo janë shpallur fajtor për manipulim me vota.

“Për të pamundësuar angazhimin e personave të dënuar për manipulime ose që janë pjesë e proceseve hetimore dhe gjyqësore, KQZ-ja ka miratuar dy rregulla zgjedhore që e saktësojnë këtë çështje. Përmes rregullës zgjedhore për emërimin e anëtarëve të Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve dhe rregullës tjetër për emërimin e anëtarëve të Këshillave të Vendvotimit, KQZ-ja tregohet e kujdesshme ndaj procesit zgjedhor, sepse nuk lejon angazhimin e personave që janë duke u hetuar, nëse janë të dy*shuar apo nëse janë shpallur fajtor për vepra penale që kanë cen*uar procesin zgjedhor. Nëse flasim përgjithësisht për proceset zgjedhore të viteve të fundit, mund të themi se me dhjetëra apo qindra raste janë proceduar nga ana e KQZ-së në Prokurorinë e Shtetit dhe se të njëjtit nuk janë lejuar që të angazhohen në proceset pasuese zgjedhore”, tha Elezi.

Komisionerët e KQZ-së janë vënë në qendër të kri*tikave pas dy*shimeve se kanë man*ipuluar votat brenda listave të partive, duke rrez*ikuar që të dëm*tohet procesi zgjedhor për të cilin ka pasur lëvdata. Madje, ka pasur ide që komisionarët që zgjidhen nga partiakë të mos lejohen të numërojnë votat në të ardhmen.