Kosova pjesë e Aplikacionit Mobil për cilësinë e ajrit nga Agjencia e Mjedisit të Evropës


Kosova është bërë pjesë e Aplikacionit Mobil për cilësinë e ajrit në Agjencinë e Mjedisit të Evropës – European Environment Agency, ka njoftuar Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Agjencia e Mjedisit të Evropës ka lansuar Aplikacionin Mobil për cilësinë e ajrit i cili është në dispozicion të publikut për raportim në kohë reale e të dhënave për cilësinë e ajrit krahas monitorimit nga të gjitha vendet e Evropës duke përfshirë edhe Kosovën. Kosova prezanton të dhënat në kohë reale nga Stacionet e Rrjetit Nacional për Monitorimin e Cilësisë së Ajrit.

Të dhënat ofrohen për 12 stacione dhe përfshijnë 5 parametra kryesorë të cilësisë së ajrit: Grimcat e pluhurit PM10, Grimcat e pluhurit PM2.5, Dyoksidin e Azotit (NO2), Ozonin (O3) dhe Dyoksidin e Sulfurit (SO2).Aplikacioni ju ndihmon qytetarëve të gjejnë përgjigje për pyetje të rëndësishme lidhur me cilësinë e ajrit: “Si është cilësia e ajrit sot?”, “Si do të jetë cilësia e ajrit nesër?”, “Çfarë veprimesh duhet të ndërmarrësh për ta mbrojtur shëndetin?”.
Shkarkimi i aplikacionit mobil mund të bëhet në sistemet Android dhe IOS.

Baby Boo