Konf*iskohet dr*ogë në Burgun e Strugës

Më datën 16.11.2020 në kuadër të masave dhe aktiviteteve të përforcuara të Ministrisë së Punëve të Brendshme nga ana e Departamentit të Policisë Kr*iminalistike- Sektori për Tregti të Palejuar me Dr*ogë, Ar*më dhe Materie të Rre*zikshme në koordinim me SPB Ohër, NJPB Strugë dhe Policinë e Burgjeve të Institucionit Ndëshkues-Përmirësues “Teferiç”- Strugë, është kryer bas*tisje të birucave të bu*rgut me qëllim të sigurimit të dëshmive materiale dhe kon*fiskim të dr*ogës nar*kotike, gjatë së cilës rreth orës 19:00 në INP Bur*gu Strugë tek i bu*rgosuri GJ.P. është gjetur 250 gramë mar*ihuanë.

Baby Boo

Për rastin është informuar Prokurori Publik i PTHP Strugë me qëllim të procedimit të mëtutjeshëm të rastit penalo-juridik dhe kundër personit të bur*gosur tek i cili është gjetur dr*oga nar*kotike do të parashtrohet kallëzim penal.