Komuna e BËRVENICËS- Vërejtje për bllokim të llogarive transaksionale


Komuna e Bёrvenicёs i informon qytetarёt dhe firmat se do tё veprojё nё realizim tё vendimeve pёr ndalim tё shfrytёzimit tё mjeteve tё obligimeve tё pa shlyera nё bazё tё tatimit nё pronё.

Me qёllim qё tё mos krijohen harxhime shtesё pёr obliguesit tё cilat nuk I kanё shlyer obligimet e tyre, nё procedurё pёr arrkёtim tё dhunshёm, dhe pёr tju shmangur ngarkesave tё panevojshme tё cilat do tё dalin nga bllokimi I bankave, ёshtё e nevojshme qё tё shlyhen obligimet nё bazё tё tatimit nё pronё pёr 2019 dhe 2020 e mё tё vjetra, mё sё vonti deri 31.01.2023.

Pёr pyetje dhe informata tё gjithё personat fizik dhe jurdik mund tё drejtohen deri te seksioni pёr tatim nё pronё nё numrat e telefonit 044/455/015, 070/295- 241, 070/665-070 dhe nё email adresat:
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Komuna e Bёrvenicёs pёrveç kёsaj shpallje publike, tё gjithё detyruesit do t’i shpall nё tabelёn е shpalljeve tё komunёs dhe me kёtё i PARALAJMЁROJMЁ palёt se pas 01.02.2023 do tё llogaritet se tё njёjtat kanё qenё drejtё tё informuar, ta paralajmёruar dhe ёshtё e realizuar dёrgesa e rregullt e VЁREJTJEVE dhe me kёtё tё gjithё pasojat negative do t’i bart vet pala.