Kërkohet rigjykim për rastin e Almirit


Lënda gjyqësore për rastin e Alimir Aliut tash po zhvillohet në Gjukatën e Apelit, pas kërkesës së palës së dëmtuar, gjegjësisht të familjes Aliu, pasi nuk pajtohen me vendimin e shkallës së parë, të Gjykatës Themelore të Kumanovës.

Në këtë seancë, avokati i familjes Aliu kërkon rigjykim të rastitit dhe kthimin e procedurës nga e para dhe ndryshim të përshkrimin të gjendjes faktike.

Ndërkohë, avokati i Baban Iliq kërkon vendim lehtësues dhe nuk pajtohet me faktin që nuk është pranuar vendimi i shkallës së parë. Prokuroria Publike kërkon rritje të dënimit të për të akuzuarin e parë, të tretë dhe të katërt, gjegjësisht Boban Iliqit, Abdulla Aliut dhe Sami Demirit.

Baby Boo