Katër krijesa të Xhenetit që aktualisht ndodhen në Tokë dhe janë të prekshme prej njeriut

Janë katër krijesa të Xhenetit që aktualisht ndodhen në Tokë dhe janë të prekshme prej njeriut.

1. Guri i zi në Qabe. I cili është nga gurët e Xhenetit. Ka zbritur në tokë dhe i është dhënë Ibrahimit a.s për ta vendosur në këndin e Qabes.

2. Mekami i Ibrahimit. Është vendi ku Ibrahimi e përdori si mjet për të lëvizur lart dhe poshtë gjatë kohës që ndërtonte Qaben.

3 dhe 4. Lumenjtë Nil dhe Eufrat. Janë dy lumenj që në të vërtetë burimin e kanë jashtokësor. Ata burojnë nga rrënjët e pemës “Sidretu Munteha”.

Baby Boo