Kasamí, nís ndèrtímí í rrugès Samí Frashèrí

Kryetarí í Komunès sè Tetovès, Bílall Kasamí, nèpèrmjet Facebook-ut, ka njoftuar se kanè nísur punímet ndèrtímore pèr asfaltímín e rrugès “Samí Frashèrí”.

Baby Boo

“Punè, jo fjalè!
FÍLLON ME PUNÈ ASFALTÍMÍ Í RRUGÈS “SAMÍ FRASHÈRÍ”, shkruan Kasamí.