Kartingu, mënyra më pozitive për ta shfryer energjinë negative (VIDEO)

Adrenalina dhe mllefi që kanë njerëzit duhet të lirohet.

Baby Boo

Një ndër format më të mira për ta liruar këtë energji është një sport, ai i kartingut.

Gazetari Milot Hasimja përmes stories ju dërgon një njërën ndër arenat e kartingut e hapur së fundmi afër kryeqytetit.