Kalime 3D të këmbësorëve në Shkup

Këto kalime për këmbësorë janë shumë më të habitshme se ato klasike dhe krijojnë  iluzion optik të tri-dimensional të rrugëve, për të parandaluar që shoferët  të ndalojnë shpejtësinë.

Kalimet krijonë një ndjenjë në mesin e qytetarëve se ka një parakalim në rrugë që i çon ata për të ndalur shpejtësinë “, thotë Senad Smailoviç, drejtor i Ndërmarjes Publike ‘’Rrugë dhe Rrugica’’

Baby Boo

Në periudhën e ardhëshme do të regjistrohen edhe me shume vend kalimet e këmbësorëve 3D disa rrugë të tjera dhe sipas planit, janë parashikuar kalimet tre-dimensionale të këmbësorëve dhe në rrugën “Boris Sarafov” në Gjorçe Petrov, ku një fëmijë u shkel javën e kaluar, si dhe nëpër bulevardet e rrugëve të tjera me frekuencë të lartë të trafikut.