Ja sa qytetar janë regjistruar deri në mesditë


Sot deri në mesditë janë regjistrua 36.174 qytetarë, ose gjithsej, që nga dita e regjistrimit 758.446 qytetarë të regjistruar.

Në rrjedhë është edhe vetë regjistrimi online i diasporës, përmes ueb faqes së Entit Shtetëror të Statistikave. Deri në këto momente janë regjistruar 193 168 mërgimtarë.
Regjistrimi i Diasporës filloi më 1 mars dhe do të vazhdojë deri më 30 shtator, kur do të përfundojë në tërësi procesi i regjistrimit.