Ja sa përqind e qytetarëve e kanë shfrytëzuar të drejtën e votimit në Ohër, Strugë dhe në Debërc

Në zgjedhjet e parakohshme parlamentare deri në orën 19 në Ohër në votim kanë dalë 49,34 për qind e personave me të drejtë vote. Jehona në komunën e Debërcë deri në orën 19 arrin 53,65 për qind.
Në periudhën e njëjtë kohore në Strugë të drejtën e votës e kanë realizuar 35,48 për qind e votuesve.

Baby Boo

Sipas informacioneve nga kryetarët e komisioneve zgjedhore të tre komunave, votimi zhvillohet pa pengesa, pa parregullsi në atmosferë korrekte dhe demokratike.

Në këto zgjedhje parlamentare të 10 me radhë të drejtë vote kanë 52.510 qytetarë të Ohrit, të cilët votojnë në 89 vendvotime, 442 votues në Debarcë të cilët votojnë në 20 vendvotime, si dhe 60.810 persona në Strugë, të cilët të drejtën e votës mund