Iseni: Qeveria me propagandë po mundohet t’i mbulojë dështimet


Gazetari Xhenur Iseni ka deklaruar se qeveria me pro*pagandë gjithëpërfshirëse mundohet ta verbon edhe syrin e gazetarit dhe më ketë ta mbulojë dështimin e funksionarëve qeveritar.

“Qeveria e kam vërejtur një fakt se me pro*pagandë edhe mjegullën ta mjegullojnë. Çdo paraqitje publike, pa dallim të fushave, kam vërejtur se paraqitet vetëm kryeministri. Për ato lëmi ka funksionarë që duhet të japin llogari. Ai mundohet që vet të paraqitet dhe t’i mbulojë ato dështimet e funksionarëve të tij.”, tha gazetari Iseni.