Inc*ident në bu*rgun e Idrizovës

Të bu*rgosurit kanë su*lmuar policët gardianë parmbrëmë në bu*rgun e Idrizovës së Shkupit, ndërsa një prej tyre është the*rë me thi*kë.

Baby Boo

Ky inc*ident është lajmëruar në polici dhe nga MPB e gjitha ngjarja konfirmohet.
Sipas informacioneve, më 23 qershor, komandanti i bur*gut kishte dhënë urdhër që të kryhen bast*isje në njërën nga dhomat në njësinë ambulante.

Kur policët kanë mbërritur në korrikdor janë përballur me një numër të konsiderueshëm të të bu*rgosurëve që kanë pasur mjete të rënda dhe të mpr*ehta.
Më pas ka shpë*rthyer inci*denti, ku është lënduar një pjesëtar policie, me një mjet të rëndë. Policia po he*ton rastin.