Gjuha e urre*jtjes për shqiptarët vazhdon në rrjet!

Sado që mendojmë se ka ndryshuar mendësia në shoqërinë maqedonase dhe ka filluar bashkëjetesa, duket qartë që kon*flikti historik në mes maqedonasve me shqiptarët vështirë të zhbëhet.

Në Pa Censurë vazhdojnë që të denoncohen komentues në rrjet të cilët kërkojnë shfa*rosjen e shqiptarëve edhe pse gjuha e urrejtjes dënohet me ligj.

Më poshtë ju plasojmë disa nga komentet…

Komente të tjera mund t’i ndiqni në këtë link:Download WordPress Themes Free

Baby Boo