Gjatë vitit 2018 shitja e lendëve narkotike shënon rritje të madhe me 62 %nga viti paraprak! (DETAJET)


Gjatë vitit 2018 përdorimi dhe shitja e lendëve narkotike shënon rritje të madhe me 62 %nga viti paraprak .

Por si janë ndëshkuar këto raste dhe çfarë masa të mëtejshme janë marrë, nuk kemi përgjigje konkrete nga ministria e Punëve të Brendshme .

Në mesin e shitësve në vepra penale numri më i madhë janë meshkuj dhe atë 157 prej tyre, si dhe femra vetëm 3 nê numër.

Zëdhënësit i policis së Tetovës Fatmir Rexhepi për portalin Pa Censurë tha: “Gjatë kësaj periudhe në procedurë penale janë konfiskuar të gjithë llojoet e lëndëve narkotike, gjithashtu bëjmë të ditur se janë marrë masa adekuate për përdoruesit dhe shitësit e lëndëve narkotike.”

Krahas vitit 2017-të në vitin 2018-të janë zbuluar 88 vepra në shumë .