Fotografitë që pasqyrojnë gjendjen e rëndë të komunës së Tetovës

Objekti i komunës së Tetovës është lënë pas dore dhe aspak nuk mirëmbahet. Këtë e dëshmojnë fotografitë që janë dërguar nga qytetarët në redaksinë e portalit tonë.
Komuna e Tetovës ka një buxhet vjetor prej afro 33 milion euro dhe nuk është në gjendje që të rregulloje hapësirat e punës për administratën. Në fotografitë e mëposhtme shihet gjendja e tmerrshme e objektit të komunës:

Baby Boo