Flakron Bexheti: Shtëpia jonë, ishte çerdhe e aktiviteteve për themeliminin e UT-së

Shtëpia jonë, si shumë shtëpi të lagjes ishte çerdhe e aktiviteteve për themeliminin e UT-së dhe mësojtore e Degës së Historisë të Fakultetit Filozofik.

Baby Boo

Ngjarjet historike pa gjurmë mund edhe të shlyhen.

https://www.facebook.com/flakron.bexheti/posts/10221597839848210