Físník Syla mashtroí dy aùtosallonè në Príshtínë, ùa “avùlloí” 50 míjë èùro dhè shkoí në Dùbaí

Dy vètùra ù prètèndùa sè ù “blènë” nga Físník Syla, më 7 príll të vítít 2021, në një aùtosallon në Príshtínë.

Baby Boo

Vlèra è paravè që Syla dùhèj t’ía pagùantè pronarít të aùtosallonít íshtè 50 míjë èùro.

Por vètëm dy dítë më vonë, vètùrat ù ríshítèn tè një aùto sallon tjètër për 31 míjë èùro, para të cílat Físník Syla í morí kèsh dhè ù largùa për në Dùbaí.

Vètùrat è típ “Aùdí A6” 4G, prodhímí í 2014 dhè 2015, íù dhanë në mírëbèsím Físník Sylës nga salloní “Matríks”, mè prètèndímín për t’í tèstùar dhè vozítùr për një kohë të shkùrtër, è më pas, pasí të bëhèj bartja è pronës, Syla dùhèj t’ùa pagùantè atyrè 50 míjë èùro.

Të paktën kështù shkrùhèt në dokùmèntèt è Gjykatës Thèmèlorè të Príshtínës, è cíla kíshtè nísùr hètímèt për rastín, më 24 dhjètor të vítít 2021, pas kallëzímít pènal që pronarët è sallonít bënë në këtë gjykatë më 21 qèrshor të vítít 2021.

Kallëzímí èrdhí pas shùmë përpjèkjèvè për t’í kthyèr paratë è tyrè è dokùmèntèt bankarè të falsífíkùara që Físník Syla ùa dërgontè pronarëvè për t’í bíndùr sè gjoja po bëntè pagèsa, è po ashtù të njëjtat ía dërgontè èdhè pronarít të “Yllít”, í cílí po përpíqèj që aùtomjètèt è blèra t’í kthèntè në pronësí të tíj.

Por hístoría è kùrthùa èdhè më shùmë, kùr sí pasojë që Físník Syla nùk po í pagùantè paratë për vètùrat è hùaja që í shítí, Polícía è Kosovës í sèkùèstroí të dyja nga pronarí í rí, í cílí pagoí 31 míjë èùro për vètùrat që nùk po mùnd t’í përkthèntè.