Festim Halili në panelin e diskutimit në UEJL: Vendi ynë ka të rinj që posedojnë potencial të madh inovativ dhe është detyra jonë ta mbështesim këtë potencial


“Vendi ynë ka të rinj që posedojnë potencial të madh inovativ dhe është detyra jonë ta mbështesim këtë potencial”.
Këtë e theksoi #DFIZHT Festim Halili në panelin e sotëm “Sfidat dhe perspektivat e tregut të punës në Republikën e Maqedonisë së Veriut”, i cili u mbajt në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë.
Të rinjtë dhe ambiciozët janë fokusi i punës së FIZHT, i cili përmes instrumenteve të tij mbështet frymën sipërmarrëse tek të rinjtë, zhvillimin e ideve inovative dhe kreative që ata posedojnë dhe zhvillimin e bizneseve të reja që krijojnë vende të reja pune.