Facebook detyrohet të shesë një kompani


Meta, e cila zotëron Facebook, është urdhëruar nga organi britanik antitrust të shesë Giphy, një platformë për ndarjen e GIF-ve.

Rregullatorët kanë arritur në përfundimin se shitja e Giphy nga Meta do të reduktonte konkurrencën midis platformave të rrjeteve sociale.

U theksua se Facebook mund të rrisë fuqinë e tij tashmë të konsiderueshme në treg në krahasim me rrjetet e tjera sociale duke mohuar ose kufizuar aksesin në gif-et Giphy në platforma të tjera.

Kjo nga ana tjetër do të lejonte më shumë trafik për faqet në pronësi të Meta – Facebook, WhatsApp dhe Instagram. Faqet tashmë përbëjnë 73% të kohës që përdoruesit shpenzojnë në mediat sociale në Mbretërinë e Bashkuar, sipas rregullatorëve.

“Ne nuk pajtohemi me këtë vendim. Ne po shqyrtojmë vendimin dhe po shqyrtojmë të gjitha opsionet, duke përfshirë apelimin. Si konsumatorët ashtu edhe Giphy do të ishin më mirë me mbështetjen e infrastrukturës, talentit dhe burimeve tona. Së bashku, Meta dhe Giphy do të përmirësonin produktin e Giphy”, tha një zëdhënës i Meta.

Në gusht, CMA njoftoi se kishte përcaktuar përkohësisht se blerja e Giphy nga Meta do të dëmtonte konkurrencën midis platformave të mediave sociale dhe do të eliminonte sfiduesit e mundshëm në tregun e shërbimit të reklamave.

Baby Boo