Enver Hoxha Klein: NGA BRENGA MĒ KURAJO


Një shkrim nga Enver Hoxha Klein i dënuar në rastin e “Lagjes së Trimave”

“NGA BRENGA MĒ KURAJO: Vetēm ashtu mund tē cilēsohet angazhimi ynē.

Sado tē papērkrahur qē mbetēm, ballafaqimi ynē nē Kumanovē ishtē ‘kēmbanē’ pēr ata qē kanē vesh.

Tē kundēshtuar, tē neglizhuar, tē mohuar …por njē gjē eshtē e sigurtē ,
data 09/Maj/ ’15 ka pēr tē mbetur pikē reference nē analet e historisē. Rrjedha e zhvillimeve qē pasuan pas ngjarjēs dhe qē po ndodhin sot e tutje vērtetojnē tē pamohueshmēn, ishte pikērisht ‘AJO’ qē duhej tē inicohej, zhbllokimi i njē proçesi tē ngrirrē pēr vite, pēr hapjen e njē ‘kapitulli tē ri!?

Ka tē ngjarē qē rasti i izoluar ishte planifikuar si i tillē pēr qēllime tē shumēfishta mē pērfshirjen e disa palēve.

Po t’i kryente politika detyrimet obligative tē saj siç duhej nuk do ndodhej kjo, por pēr shkakun e papērgjēgjsive tē shumta , tē mos mos flasim pēr ato kombetare u ‘gjetēn kurbanēt’.

Tē mbetnim…
‘Tē vrarē e tê sharē’ .
Mund tē ishte ky vetēm njēri ndēr synimet makabēr tē kētij plani djallēzor nga “inxhinjerēt”

Njē ‘riciklim profitabil’.
Mē njē tē ramē shumē realizime!

Kur shteti apo shtetet i/ e sē drejtēs nuk funksionojnē ateherē kemi tē bejmē mē veprimtari kumbarie, ateherē nuk mund tē flasim mē pēr interesa kombetare por duhet t’i shohim gjērat pērmes njē dioptri tjetēr.

Eshtē koha tē kundērshtohet kjo veprimtari vampireske antiqytetare nga ‘kollarembajtēsit’ qē mē politikbērjen e tyre (qoftē edhe nē mēnyrē indirekte) nuk vret vetēm natēn pērmes ‘mashave’ tē tyre por vazhdojnē edhe pērgjatē ditēs mē diell qysh mē agun e mēngjesit tē ardhmēn e shoqērisē.

Duke emigruar nē kontinuitet nga rajoni popullata shqiptare nē veqanti nga paperspektiva ndêr vite, kriminalizimi i shoqērive aty ku jetojnē tē ndara nepēr shtetet e ndryshēm gjējmē nē zbatim njē praktikē tē degjenerimit tē vlerave dhe sē fundmi njē gjenocid tē sofistikuar ekonomik mē pjesēmarrje tē vetē politikēbērsve shqiptar.

Banorēt e rajonit kanē nevojēn e progresit ekonomik dhe nē tē kuptuarit qē ‘tē gjithē qēndrojmē nē njē barkē’, pra kērkohet stabilitet dhe vetēdijesim kur vetē kontinenti evropian kalon nepēr njē periudhe reformash, fazē tē ri-strukturimit nē shumē fusha. Duke u ballafaquar mē keto sfida dhe pēr t’i zgjidhur ato kērkohen fuqitē e pērbashkuar mē një shpirt tē ri pēr bashkējetesē nē kuptimin mē tē gjērē.

Nē ketē kontekst Shqiptarēt tē mbetur tē ndarē edhe sot e kēsaj ditē u duhet ngjizja shpirtērore , nē mēsyemjen pērfundimtare tē aspiratēs kombetare qē do pērkonte edhe mē zhvillimet nē nivel evropian.Ky interes kombetar i inicuar nga rinia mē gērshētimin tē vlerave bashkēkohore evropiane dhe univerzale do flaktē tutje mendēsitē e vjetra shkateruese, nē veqanti kancerin e shoqērive tē shumtē ‘korupcionin’.

Ne tē mbijetuarit ishim dhe do mbesim zēri i shokvē tē rēnē nē njē ballafaqim pēr jetē a vdekje.

U kujtofshin pēr jetē e mot.

NDER DHE KRENARI

LAVDI”

* Shkrimi botohet pēr Nder tê ditēve pērkujtimore FLAKA E JANARIT dhe pērvjetorit tē Kryeheroit Gjergj Kastriotit.